همه چیز در مورد ترنس و غیرجنسی ها (LGBT چیست؟)

همه چیز در مورد ترنس و غیرجنسی ها (LGBT چیست؟)

ترنس و غیرجنسی ها یکی از رفتارهای عادی میباشد اما برای خیلی ها هنوز جا نیوفتاده اسـت در ادامه با همه ی چیز در مورد ترنس و غیرجنسی ها «LGBT چیست؟» برترین بی را دنبال کنید . 

 

همه چیز در مورد ترنس ها و همجنس بازان 

جنسیت میتواند موضوع پیچیده اي باشد ودر حالی کـه پیشرفت زیادی در شناخت طیف کامل ناشی از ان – از دگرجنس گرا و همجنس گرا گرفته تا دو کنجکاوی و آندروفیلیک – حاصل شده اسـت – هنوز اطلاعات کمی در مورد بیجنسی وجوددارد.

همه چیز در مورد ترنس و غیرجنسی ها «LGBT چیست؟»

در حالی کـه بـه لطف تلاش‌هاي‌ جامعه LGBT+ و طرح‌هایي مانند روز بین‌ المللی غیرجنس‌گرایی در ۶ آوریل، افراد بیشتری از غیرجنس‌گرایی آگاه شده‌اند، این اصطلاح ممکن اسـت همان‌ گونه برای برخی گیج‌کننده باشد.

 

نظرسنجی اسکای دیتا درسال 2019 نشان داد کـه، در حالی کـه بیش از نیمی «53 درصد» از بزرگسالان بریتانیایی گفتند کـه در توضیح این‌که غیرجنسی چیست، مطمئن هستند، اکثریت «75 درصد» هنگام آزمایش اشتباه کردند.

 

پزشک مایکل ییتس، روان شناس بالینی متخصص در زمینه سلامت جنسی، درباره این یافته ها اظهار داشت: «این نشان می‌دهد کـه هنوز درک درستی از تنوع موجود در رابطه جنسی وجود ندارد.”ما در حال بهتر شدن هستیم، اما جامعه ما بـه شدت جنسی شده اسـت و پیام هایي کـه در مورد رابطه جنسی دریافت می‌کنیم بسیار ثابت هستند.

 

بیشتر بخوانید: تصاویری از ازدواج محمد خردادیان با پسر تینیجر و همجنس بازی او

 

همه چیز در مورد ترنس و غیرجنسی ها «LGBT چیست؟»

با توجه بـه شبکه دید و آموزش غیرجنسی «AVEN»؛ غیرجنسی مانند هر گرایش جنسی دیگری بخشی ذاتی از شخصیت یک فرد اسـت.این سازمان یک فرد غیرجنسی را بـه عنوان کسی توصیف می کند کـه “جذب جنسی را تجربه نمی‌کند”؛ بـه این معنی کـه آن ها از نظر جنسی بـه سمت افراد کشیده نمی شوند و “مایل نیستند بر اساس جذب دیگران بـه روش جنسی عمل کنند.”

همه چیز در مورد ترنس ها و همجنس بازان 

با این حال، تفاوت بین غیرجنسی و تجرد، کـه انتخابی برای پرهیز از فعالیت جنسی اسـت، مهم اسـت.تخمین‌ها برای نسبت غیرجنسی جمعیت محدود اسـت، اما AVEN بیان می کند کـه بیشترین آمار ذکر شده این اسـت کـه تقریبا یک درصد از جمعیت در حال حاضر غیرجنسی هستند.

 

انواع جذابیت های غیرجنسی

در حالی کـه تفاوت‌هاي‌ قابل توجهی در نیازها و تجارب افراد درون جامعه غیرجنسی در مورد جذابیت وجوددارد، AVEN می گوید کـه بسیاری از اشکال جذابیت را تجربه می کنند کـه میتوانند ماهیت عاشقانه، زیبایی‌شناختی یا حسی داشته باشند، اما منجر بـه نیاز بـه عمل کردن بر اساس ان نمی شوند. جذابیت جنسی».

انواع جذابیت های غیرجنسی

در ادامه انواع مختلف جذابیت را تعریف می کند، از جمله، عاشقانه – میل بـه درگیر شدن عاشقانه با شخص دیگر – زیبایی شناختی – قدردانی از ظاهر یک فرد – و حسی – میل بـه شرکت در فعالیت هاي‌ شهوانی «اما نه جنسی» با شخص، مانند در آغوش گرفتن، بغل کردن، یا بوسیدن.

 

بـه گفته AVEN، بسیاری از افراد غیرجنسی، برانگیختگی یا میل جنسی را تجربه می کنند، اما با تمایل بـه یافتن شریک جنسی همراه نیست.همان طور کـه گفته شد، سایر افراد غیرجنسی ممکن اسـت برانگیختگی کمی داشته باشند یا اصلاً بی‌انگیختگی را تجربه کنند، کـه اغلب غیرجنس‌گرایان غیر لیبیدویست نامیده می شوند.

 

پزشک ییتس توضیح داد: «در رابطه با غیرجنسی، فرد هرگز یا تقریبا هرگز جاذبه جنسی را تجربه نکرده اسـت و هرگز علاقه اي بـه رابطه جنسی نداشته اسـت.تفاوت بزرگ این اسـت کـه میل جنسی کم اغلب باعث ناراحتی میشود. برای غیرجنسی ها، عدم جذب جنسی بـه کسی بـه خودی خود آزاردهنده نیست. این مشکلی در زندگی آن ها نیست.»

 

بیشتر بخوانید: چرا مردان گی «همجنسگرا» برادر بزرگ تر دارند؟ «نشانه های ترنس»

 

همه چیز در مورد ترنس و غیرجنسی ها «LGBT چیست؟»

افرادی کـه خودرا غیرجنسی می‌دانند هنوز نیازهای عاطفی دارند، اما نحوه برآورده شدن این نیازها از فردی بـه فرد دیگر متفاوت اسـت.AVEN میگوید کـه بسیاری از افراد غیرجنسی ممکن اسـت همان‌ گونه تمایل بـه یک رابطه عاشقانه داشته باشند، در حالی کـه دیگران ممکن اسـت در دوستی‌هاي‌ نزدیک رضایت داشته باشند یا از تنهایی احساس خوشبختی کنند.

همه چیز در مورد ترنس و غیرجنسی ها «LGBT چیست؟»

AVEN یک فرد غیرجنسی را آن گونه تعریف می کند: “کسی کـه جاذبه جنسی یا تمایل ذاتی برای داشتن روابط جنسی را تجربه نمی‌کند.” با این حال، اصرار دارد کـه فقط شـما می‌توانید تصمیم بگیرید کـه “کدام برچسب برای شـما مناسب تر اسـت”.

 

افراد دگرجنسگونه افرادی هستند کـه دارای رفتار هاي‌ متفاوت بوده اما دوست ندارند جراحی تغییر جنسیت انجام دهند و ظاهرشان رابا روحیات و تمایلاتشان هماهنگ سازند. این افراد کاملا با افراد تراجنسی فرق می کنند و بسیاری از افراد با رفتار هاي‌ خاص دراین گروه قرار می‌گیرند. برای مثال دو جنسه ها، درگ کوئین ها و افراد مشابه جزء دسته دگر جنسگونه ها قرار میگیرند.

 

چگونه بفهمیم ترنس شدیم ؟

طبق تحقیقات انجام شده درسال هاي‌ اخیر نتیجه حاصل شده اسـت کـه بسیاری از افراد ترنس این زمینه را از جنینی یعنی زمانی کـه در شکم مادر هستند دارند و ریشه در ژنتیک ان ها دارد. مادران با دانستن علائم این اختلال می توانند خیلی زود این موضوع را تشخیص داده و کودک خودرا نزد بهترین روانپزشک در تهران ببرند. این علائم عبارتند از:

 

کودک طبق معمول از بازی باهم جنس خود اجتناب مي نماید.

هنگام خرید اسباب بازی بیشتر تمایل بـه اسباب بازی هاي‌ جنس مخالف خود دارد.

در مدرسه یا محیط هایي کـه دختران از پسران جدا می شوند نسبت بـه همجنسان خود ناسازگار بوده و تمایل بـه ماندن ندارد.

از لحاظ شخصیتی و اخلاقی دارای شخصیتی متفاوت از هم جنسان خود اسـت.

نسبت بـه دوران بلوغ خود بسیار ناسازگاری نشان می‌دهد.

لباس هایي کـه مخصوص جنس خودشان اسـت را دوست ندارند.
ترنس چیست

 

اگر شـما هم تصور میکنید از بدو تولد دارای رفتار هاي‌ مغایرتی با جنسیت خود بوده اید و با هویت جنسی متفاوت از ظاهر خود دارید و بـه دنبال خاطرجمعی از این موضوع با انجام تست هستید باید بگوییم متاسفانه هیچ تستی دراین زمینه وجود ندارد. در واقع نمیتوان با انجام یک تست متوجه این موضوع شد و نتیجه بسیاری از روانشناسان حاکی از ان اسـت کـه بهترین راهنما برای شـما بررسی عواطف و احساساتتان اسـت کـه با استفاده از ان ها می‌توانید بـه هویت درونی خود پی ببرید. همچنین صحبت با یک روان‌شناس و روانکاو خوب می‌تواند دراین زمینه بسیار کمک کننده باشد.

چگونه بفهمیم ترنس شدیم ؟

کسانی کـه درباره رفتار هاي‌ تراجنسی کنجکاو بوده و بسیار دراین باره تحقیقت انجام میدهند ممکن اسـت خود دارای این علائم باشند. البته این موضوع نمیتواند علائم دقیق باشد و ممکن اسـت فرد فقط درباره این موضوع بخواهد آگاه باشد.ما دراین مقاله بـه علائم اینگونه افراد پرداخته ایم تا اگر شـما نیز یکی از افرادی هستید کـه دارای این علائم هستید هر چه سریعتر برای درمان بـه روانکاو مراجعه نمایید.

 

بیشتر بخوانید: باردار شدن یک مرد از طریق اسپرم خریداری شده «+عکس»

 

همه چیز در مورد ترنس و غیرجنسی ها «LGBT چیست؟»

اگر فردی دارای نشانه هاي‌ بالا می‌باشد بهتر اسـت برای خاطرجمعی از ان و درمان بـه یک روان‌شناس مراجعه نماید تا هر چه سریعتر اگر لازم اسـت تغییر جنسیت انجام شود.تا بـه حال درمانی کـه برای این مشکل ارئه شده اسـت جراحی تغییر جنسیت بوده و غیر از ان راهی نیست. اما برای فهمیدن از ابتلا بـه تراجنسیتی باید بـه روانپزشک مراجعه شود. تغییر جنسیت در مرحله اول بـه هورمون درمانی میپردازد و سپس فرد در همین مراحل تست هاي‌ شخصیتی انجام میدهد. بـه مرور زمان فرد با انجام جراحی و تحت درمان روانپزشک بودن می‌تواند از نظر فیزیکی و اخلاقی بـه جنسیت مورد نظر خود دست یابد.

برچسب‌ها:
معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت