بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد و ویژگی ٬ داستان فیلم و بازیگران

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد و ویژگی ٬ داستان فیلم و بازیگران

The Gambler گمبلر قمار باز یکی از فیلم هاي‌ محبوب هالیوودی اسـت با ژانر شرط بندی و قمار بسیار محبوب اسـت در ادامه با بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد٬ویژگی٬ داستان فیلم و بازیگران سایت برترین بی را دنبال کنید .

 

بررسی فیلم قمار باز 

دوست اکسل فرید با دلداری بـه او می گوید: «جیز، اکسل، من هرگز چنین کارت هاي‌ بدی ندیده بودم. آن ها در آشپزخانه یک آپارتمان در نیویورک ایستاده اند و سحر خاکستری از میان دود می گذرد. اکسل هم چنین کارت هاي‌ بدی را ندیده اسـت. ناباوری او بـه این کـه کسی می تواند دست‌هاي‌ پوکر زیادی را پشت سر هم بکشد، وی را در نهایت 44000 دلار بدهی کرده اسـت. او پول ندارد، اما این یک بازی بزرگ بوده اسـت، و او باید ان را در جایی پیدا کند یا بـه دردسر سنگینی بیفتد.

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد و ویژگی ٬ داستان فیلم و بازیگران

و آن گونه اسـت کـه کارل ریس قمارباز شروع می شود: با یک مشکل. روشی کـه اکسل مشکل خودرا حل می کند بسیار دشوار اسـت. او پول را از مادرش کـه دکتر اسـت قرض می کند.

 

اما بعد متوجه میشویم کـه مشکل او بیشتر از بدهی‌اش اسـت، زیرا اجبار نهایی در درون او وجوددارد کـه بـه او اجازه نمی دهد پول را پس بدهد.

 

او باید ببازد، احساس خطر کند، خودرا در معرض خطر قرار دهد. او باید با شرط‌بندی‌هاي‌ ناامیدکننده‌تر، مبلغ چهل و چهار را از دست بدهد، زیرا بـه نوعی وسواس او قمار نیست، بلکه خود خطر اسـت.

 

ماجرای داستان قمار باز

او دریک نقطه بـه کتابدار خود می گوید: “من برای باخت بازی می‌کنم.” «این چیزی اسـت کـه باعث می شود آب میوه‌ام خوب شود.

 

اگر فقط روی بازی‌هایي کـه می‌شناسم شرط‌بندی کنم، حداقل می توانم بـه نتیجه برسم.» اما او این را نمی‌خواهد.

 

دریک مقطع، او رانده می شود تا روی بازی‌هاي‌ بسکتبال کالج کـه تقریبا بـه‌طور تصادفی از صفحات ورزشی انتخاب شده، پولی را کـه واقعاً ندارد، شرط‌بندی کند.

 

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد٬ویژگی٬ داستان فیلم و بازیگران

و با این حال اکسل فرید صرفا یک قمارباز نیست، بلکه مردی بسیار پیچیده در اواسط سی سالگی اسـت کـه بـه عنوان معلم ادبیات دانشگاه امرار معاش می کند. او بـه داستایوفسکی، ویلیام کارلوس ویلیامز، ثورو آموزش می دهد. اما بـه نظر نمیرسد.

 

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد و ویژگی ٬ داستان فیلم و بازیگران

کـه او آن قدر بـه آثار آن ها آموزش می دهد کـه برای توجیه وسواس هاي‌ خود از انها می‌یابد. یکی از دانش‌آموزان کلاسش، اکسل آن قدر کاملاً متوجه شده اسـت کـه وقتی می‌پرسد ثورو چه می گوید یا داستایوفسکی چه می گوید، همیشه پاسخ درست را میدهد. همانگونه کـه اکسل انها را میخواند، میگویند کـه ریسک کنید، خودرا در معرض خطر قرار دهید.

 

بازیگران فیلم گمبلر یا قمار باز

او بـه نقل از e. ه. شعر کامینگز و مرگ قهرمانان قرن نوزدهمی وی را بـه وسواس می‌اندازد. در ان سنین پایین تر، او می توانست مستقیماً خودرا آزمایش کند.

 

پدربزرگش بـه طور مسطح بـه کشور آمریکا آمد، جنگید و کشته شد تا خودرا تثبیت کند، و هنوز هم در سن هشتاد سالگی مردی با سرزندگی عظیم اسـت. پیرمرد اکنون قابل احترام اسـت «او دارای فروشگاه هاي‌ زنجیره اي مبلمان اسـت» اما افسانه دوران جوانی او اکسل را مجذوب خود می کند کـه در جشن تولد هشتاد سالگی ان را شاعرانه می خواند.

 

با این حال، اکسل درسال 1974 چیزی نمییابد کـه بتواند خودرا در برابر ان آزمایش کند.

 

او باید خطرات خودرا پیدا کند، بـه دادگاه بپردازد و آن ها را اغوا کند. و خطر نهایی در زندگی او بـه عنوان یک قمارباز این اسـت کـه پشت رزرو کنندگان دوستانه و دوستان شرط بندی او حضور سرسخت مافیا وجوددارد، افرادی کـه مانند او شرط بندی می کنند، اما اگر او پرداخت نکند، کاری از دستشان بر نمی‌آید.

 

دوستش هیپس توضیح می دهد: «این از دست من نیست. “یک بدهی بد قمار باید رسیدگی شود.

 

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد و ویژگی ٬ داستان فیلم و بازیگران

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد٬ویژگی٬ داستان فیلم و بازیگران

” و این یک بعد اضافی بـه قمارباز می‌افزاید، کـه بـه عنوان پرتره‌اي از شخصیت اکسل فرید شروع می شود، بـه داستان دنیای او تبدیل می شود و سپس بـه‌عنوان یک فیلم هیجان‌انگیز بـه اتمام می رسد.

 

ما بـه قدری درگیر مشکلات و خطرات اکسل هستیم کـه بـه نظر می رسد مانند خودمان باشد. صحنه اي وجوددارد کـه او در وان حمام خیس می شود.

 

و بـه دقایق پایانی یک بازی بسکتبال گوش می دهد، و صحنه دیگری کـه در سکوها مینشیند و بازی بسکتبالی را کـه سعی کرده اصلاحش کند تماشا می کند «در حالی کـه چند مرد ضارب وی را تماشا می کنند». و این صحنه ها دارای کیفیت تنش هستند کـه حفظ ان تقریبا غیرممکن اسـت.

 

اما رایس ان‌ها را حفظ میکند و ان‌ها را واقعی‌تر میکند زیرا بقیه فیلمش رابا شخصیت‌هاي‌ سهام پر نمی کند.اکسل فرید، با بازی جیمز کان، خود شخصیتی کاملا متقاعد کننده و اصیل اسـت. او از دیگر فیلم‌هاي‌ قمار یا حتی از نقش‌هایي کـه بازی کرده اسـت سرچشمه نمیگیرد.

 

کارگردان و عوامل فیلم قمار باز

و مردم اطراف او نیز مخلوقات خاص و بدیع هستند. مادرش نائومی «ژاکلین بروکس» فردی شایسته و مستقل اسـت کـه بـه او پول می دهد زیرا از جان او می ترسد و با این حال می فهمد کـه مشکل او عمیق تر از قمار اسـت.

 

پدربزرگ او کـه بـه طرز شگفت انگیزی توسط موریس کارنوفسکی بازی می شود، می تواند با رفتار خود نشان دهد کـه چرا اکسل را مجذوب خود کرده اسـت.

 

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد و ویژگی ٬ داستان فیلم و بازیگران

کتابفروشان و کلکسیونرهای مختلفی کـه او با آن ها روبه‌رو می شود کلیشه هاي‌ مافیایی نیستند. در غم و اندوه بیشتر اعمال می کنند تا در خشم.

 

فقط دوست دختر او «لورن هاتون» خیلی واقعی بـه نظر نمی‌رسد. این هم نشان دیگری از ناتوانی فیلم هاي‌ معاصر در ارائه زنان سه بعدی زیر سی سال بـه ماست.

 

صحنه‌اي در قمارباز وجوددارد کـه جیمز کان را بـه مدت دو دقیقه بـه تنهایی روی صفحه نمایش میدهد، دریک اتاق زیرزمین قفل شده و منتظر ملاقات با رئیس مافیایی اسـت کـه احتمالاً دستور میدهد پاهایش را بشکنند. در فیلمی دیگر، صحنه می‌توانست خیلی طولانی و بی‌حادثه بـه نظر برسد.

 

اما رایس، کان و جیمز توبک، فیلمنامه‌نویس، شخصیت و فیلم را چنان متقاعدکننده ساخته‌اند کـه صحنه نه تنها کار میکند، بلکه بـه دو صورت عمل میکند:

 

اول بـه عنوان تعلیق، و سپس بـه عنوان افشای شخصیت. چون وقتی بـه چشم‌هاي‌ قفس‌شده اکسل فرید نگاه می کنیم، شخصی را میبینیم کـه تا حد مرگ می ترسد ودر عین حال سرسختانه آماده این لحظه‌اي اسـت کـه بر سرخود آورده اسـت.

 

قمار در سال 1974 در مقابل قمار امروزی

صنعت قمار از ان زمان بـه شدت تغییر کرده اسـت. از طراحی گرفته تا خود بازی ها، شرط بندی در طول زمان بسیار مدرن شده اسـت. علاوه بر این، بازی هاي‌ کازینو با فشار دادن یک دکمه هستند.

 

شاید اگر در ان زمان اوضاع آن گونه بود، اکسل این همه ی مشکل نداشت. چرا؟ برای مثال، در کازینوهای آنلاین، قماربازان محدودیت‌هاي‌ خاصی دارند کـه بازیکنان را معتدل میکند.

 

علاوه بر این، ابزارهای کمکی زیادی برای کسانی کـه احساس می کنند مشکلات قمار دارند وجوددارد.

 

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد و ویژگی ٬ داستان فیلم و بازیگران

این همه ی چیز نیست. تعداد زیادی از دلایل دیگر شرط بندی در اینترنت را بهتر می کند. حریم خصوصی چیزی اسـت کـه در کازینوهای زمینی بـه سختی می‌توانید بـه دست آورید. شـما شب خوبی را سپری میکنید .

 

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد٬ویژگی٬ داستان فیلم و بازیگران

اما یک غریبه تمام مدت از بالای شانه شـما نگاه می کند. اما وقتی نوبت بـه سایت هاي‌ بازی جدید می رسد، میتوانید ان را فراموش کنید. علاوه بر این، اکثر پلتفرم‌هاي‌ آنلاین دارای برنامه‌هاي‌ موبایلی هستند کـه میتوان آن ها را در دستگاه‌هاي‌ قابل حمل بارگیری کرد و قمار را در همه ی جا در معرض قرار می دهد.

 

حوصله لباس هاي‌ فانتزی ندارید؟ یا فقط میخواهید تمام روز را در پی جی بنشینید؟ قمار آنلاین بدون کد لباس ارائه می شود، بنابر این نگران این موضوع نیز نباشید.

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد و ویژگی ٬ داستان فیلم و بازیگران

بررسی فیلم قمار باز The Gambler + نقد و ویژگی ٬ داستان فیلم و بازیگران

حضور در خانه بـه بازیکنان این امکان را می دهد کـه در هر موقعیتی کـه میخواهند شرط بندی کنند. شاید بخواهید اینکار را در حالی کـه یک لیوان شراب مینوشید، یا در حالی کـه مقداری پیتزا میخورید، انجام دهید، اینکار را می توان با بازی آنلاین انجام داد.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت