آموزش بازی کارتی سامپان Sampan + ترفند و قوانین لازم

آموزش بازی کارتی سامپان Sampan + ترفند و قوانین لازم

بازی پاسور سامپان Sampan یکی از بازی هاي‌ خفن کارتی میباشد و سود بسیار خوبی می‌باشد در ادامه با آموزش بازی کارتی سامپان Sampan + ترفند و قوانین لازم  برترین بی را دنبال کنید .

 

معرفی بازی پاسور سامپان 

Sampan یک بازی با ورق چینی آسان اسـت. نام این بازی بـه نام Sampan، یک قایق کوچک چینی اسـت کـه طبق معمولً توسط یک بادبان یا یک جفت پارو حرکت می کند. این بازی اغلب توسط کودکان انجام می شود، بـه دلیل قوانین اولیه ان؛ با این حال می تواند یک سرگرمی دلپذیر برای بازیکنان در هر سنی باشد.

آموزش بازی کارتی سامپان Sampan + ترفند و قوانین لازم

بازی از یک عرشه نسبتاً غیرمعمول استفاده می کند کـه با استفاده از دو عرشه استاندارد ایجاد شده اسـت. بنابر این این عرشه متشکل از جک از پیک، ملکه بیل، و پادشاه بیل از هردو عرشه، و آس، 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ و 9 از هردو عرشه در لباس هاي‌ کلوپ، قلب و الماس. این منجر بـه یک عرشه متشکل از 60 کارت می شود.

 

کارت‌هاي‌ این دسته هیچ رتبه‌بندی نسبی ندارند، زیرا هدف اصلی بازی کردن کارتی با همان رتبه و مطابقت با کارت دیگری اسـت، همانگونه کـه در زیر توضیح داده میشود.

 

بازی طبق معمول توسط دو تا هشت بازیکن انجام می شود. تعداد کارت هایي کـه بـه هر بازیکن داده می شود بـه طور مستقیم با تعداد بازیکنان در بازی مطابق نمودار زیر تعیین می شود:

 


بیشتر بخوانید: راهنمای بازی کارتی سووی Svoi + ترفند و قوانین لازم


 

تعداد کارت هاي‌ پخش شده بـه ازای هر بازیکن

2 یا 3 15

4 13

5 11

6 9

7 یا 8 7

 

قوانین بازی 

بازی در بازی Sampan نخستین فروشنده و موقعیت صندلی را میتوان بـه روش هاي‌ مختلفی تعیین کرد، با چندین دور ژانکن «همچنین بـه عنوان سنگ، کاغذ، قیچی شناخته می شود» معمول اسـت، یا شاید قرعه کشی برای کارت هاي‌ بالا از همان عرشه بـه هم ریخته. برای استفاده در بازی «با استفاده از رتبه بندی زیر از بالا بـه پایین؛ آس، پادشاه، ملکه، جک، 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2». پس از مشخص شدن این موضوع، فروشنده اول بـه طور کامل کارت ها را بـه هم می‌زند و عرشه را بـه بازیکنی کـه در سمت راستش قرار دارد.

معرفی بازی پاسور سامپان 

پیشنهاد می کند تا برش دهد. پس از برش، فروشنده شروع بـه پخش کارت‌ها، یکی یکی در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت در اطراف میز میکرد و از بازیکنی کـه سمت چپ او بود شروع میکرد. همه ی کارت ها باید رو بـه پایین جلوی بازیکنان پخش شوند. او بـه معامله ادامه می دهد تا زمانی کـه هر بازیکن تعداد کارت هاي‌ مناسب مطابق نمودار بالا را داشته باشد.

 

هنگامی کـه هر بازیکن تعداد کارت هاي‌ لازم را داشت، سپس بقیه عرشه را بـه صورت رو بـه پایین در مرکز میز بـه عنوان سهام قرار می دهد. سپس کارت بالایی را برمی گرداند، ان را رو بـه بالا درکنار انبوه انبار قرار می دهد و شمع دور ریختنی را آغاز می کند. پس از این، بازی شروع می شود.

 

بازی کارتی سامپان Sampan شمارش کارت ها 

برای شروع، اگر هر بازیکنی دقیقاً همان کارت «از نظر رتبه و لباس» را داشته باشد کـه کارتی کـه در حال حاضر در بالای شمع دور انداخته نمایش داده شده اسـت، باید ان را تا بالای شمع دور انداختن، بالای کارتی کـه در حال حاضر در آنجا یافت می شود، بازی کند. . پس از بازی کردن این کارت، او میتواند هر کارت دیگری را کـه در دست دارد انتخاب کند و ان را مستقیماً بالای کارت قبلی بازی کند.

 

هر بازیکنی کـه کارت را دقیقاً مطابق با کارت بالای شمع دور انداختن دارد، باید ان را تا بالای شمع دور انداختن بازی کند. پس از بازی کردن چنین کارتی، او میتواند هر کارت دیگری را کـه انتخاب میکند از دست خود بازی کند.

قوانین بازی کارتی سامپان Sampan

اینکار تا زمانی ادامه می یابد کـه یا یکی از بازیکنان آخرین کارت خودرا بـه سمت شمع دور انداختن بازی کند «برنده دست» یا هیچ بازیکنی کارتی را در دست نداشته باشد کـه با کارت بالای شمع دور انداختن مطابقت داشته باشد.

 

در موردی کـه هیچ بازیکنی کارتی مطابق با کارت بالای شمع دور انداختن نداشته باشد، فروشنده بـه سادگی کارت بالایی شمع استوک را می‌گیرد و ان را رو بـه بالا روی شمع دور انداخته قرار می دهد و یک کارت جدید جدید ایجاد می کند. بازیکنی کـه دقیقاً همان کارت این کارت تازه افشا شده را دارد، میتواند بازی را مانند قبل از سر بگیرد.

 

هنگامی کـه یک بازیکن موفق می شود آخرین کارت را از دست خود تا انباشته سهام بـه طور قانونی بازی کند، دست بـه اتمام می‌رسد و ان بازیکن برنده اعلام می شود. برنده هر دست فروشنده دست بعدی می شود.

 


بیشتر بخوانید: 13 بازی کارتی رومیزی به صورت انفرادی «+اموزش»


 

تاریخچه 

Voller Hund: Voller Hund یک بازی قدیمی آلمانی اسـت کـه مشابه Sampan بازی می شود. این بازی اغلب با عرشه سنتی آلمانی انجام می شود، با این حال بازی اغلب با عرشه استاندارد فرانسوی انجام می شود. دراین حالت، اندازه عرشه فرانسوی با برداشتن همه ی کارت‌هاي‌ با ارزش کمتر از 7 و ایجاد یک عرشه 32 کارتی کاهش مییابد.

بازی کارتی سامپان Sampan شمارش کارت ها 

رتبه بندی کارت هایي کـه دراین عرشه یافت می شود بـه شرح زیر اسـت «از بالا بـه پایین»: آس، شاه، ملکه، جک، 10؛ 9؛ 8؛ 7. Voller Hund برای بازی توسط سه تا شش بازیکن طراحی شده اسـت.از هر وسیله اي می‌توان برای تعیین موقعیت صندلی «درصورت وجود اختلاف» و فروشنده اول استفاده کرد، با کشیدن کارت هاي‌ بالا یک روش رایج.

 

پس از این کـه فروشنده مشخص شد، این بازیکن بسته را کاملاً بـه هم می‌ریزد و ان را بـه بازیکنی کـه در سمت راستش قرار دارد پیشنهاد می کند تا برش دهد.

 

پس از برش، فروشنده شروع بـه پخش کارت ها دریک چرخش در جهت عقربه هاي‌ ساعت در اطراف ان میز می کند کـه با بازیکن در سمت چپ او شروع می شود. او بـه معامله ادامه می دهد تا زمانی کـه کل بسته تحویل داده شود. برخی از بازیکنان ممکن اسـت یک کارت اضافی نسبت بـه سایرین دریافت کنند کـه با تعداد خاصی از بازیکنان قابل قبول و انتظار اسـت.

 

پس از این کـه فروشنده توزیع کل عرشه را بـه اتمام رساند، هر بازیکنی کـه دارای هشت بیل باشد «بـه نام هاند» ان را تا وسط میز بازی می کند. پس از بازی کردن این کارت، او هر کارت دیگری را از دست خود تا میز بالای کارت قبلی پخش می کند و نوبت او بـه اتمام میرسد.

 

بازی کارتی سامپان Sampan چند نفره است ؟‌

سپس بازیکن بعدی در جهت عقربه هاي‌ ساعت نوبت خودرا می‌گیرد. اگر کارتی بـه همان نام آخرین کارتی در دست داشته باشد، ان کارت را بازی می کند. پس از بازی با کارتی از همان فرقه، او هر کارت دیگری را کـه از دست خود انتخاب می کند بازی می کند. سپس بازیکن بعدی در جهت عقربه هاي‌ ساعت همان گزینه هاي‌ بازی را دارد. اگر بازیکنی در نوبت قانونی خود کارتی با همان کارتی کـه آخرینبار بازی کرده اسـت نداشته باشد .

بازی کارتی سامپان Sampan تاریخچه 

باید تمام کارت ها را از روی میز بـه جز هشت بیل اصلی بردارد، این کارت ها را بـه دست خود اضافه کرده و هشت بیل را ترک کند. رو بـه بالا روی میز این گرفتن کارت‌ها در دست بـه‌عنوان نوبت ان بازیکن بـه حساب می آید و بنابر این بازیکن بعدی کـه در سمت چپ ان بازیکن قرار دارد، نوبت بعدی را خواهد داشت، هر کارتی را کـه انتخاب می کند بالای هشت پیک بازی میکند و بـه نوبت او پایان می دهد.

 

اگر بازیکنی بتواند آخرین کارت خودرا بـه این ترتیب بازی کند، از بازی خارج می شود و بازیکن سمت چپ او نوبت بعدی را دارد. هنگامی کـه همه ی بـه جز یک بازیکن توانستند آخرین کارت خودرا روی میز بازی کنند، دست بـه اتمام میرسد، و آخرین بازیکن دارای کارت هایي اسـت کـه بازنده دست محسوب می شود.

 

Gööck: Gööck نسخه دیگری از Voller Hund اسـت کـه تقریبا با بازی استاندارد تنها با دو تفاوت جزئی یکسان اسـت.

 

تفاوت بازی کارتی سامپان Sampan با بقیه بازی های پاسور

نخستین تفاوت این اسـت کـه بازیکنی کـه هشت بیل را در نوبت خود دارد، بـه سادگی ان کارت را روی میز بازی می کند و نوبت خودرا تمام می کند و نوبت بعدی بـه بازیکن سمت چپ او می‌رسد.

 

اگر در شروع نوبت یک بازیکن تنها کارت باقی مانده هشت پیک باشد «کـه هرگز برداشته نمی شود»؛ او فقط می تواند با یک هشت دیگر بازی کند. اگر او هشت در دست ندارد، باید بـه سادگی از ان نوبت عبور کند.در تمام جنبه‌هاي‌ دیگر گوک مانند Voller Hund همان طور کـه در بالا توضیح داده شد نواخته میشود.

 

بازی در بازی HundHund: این بازی نیز بسیار شبیه بـه Voller Hund انجام می شود، با چند تفاوت کـه با این حال، گیم پلی را تا حد زیادی تغییر می دهد.

 

همان طور کـه در Voller Hund بازیکنی کـه هشت عدد پیک دارد، این کارت را بازی می کند و سپس هر کارت دیگری را کـه در دست دارد بالای این کارت بازی می کند.

 

دراین نوع، هر بازیکنی کـه در نوبت خود اسـت، باید سعی کند کارتی با همان لباسی کـه در حال حاضر در بالای شمع بازی یافت می شود، بـه جای رتبه بازی کند. اگر نتواند چنین کارتی را بازی کند، باید کارت بالایی را از شمع بازی بردارد و نوبت بـه بازیکن بعدی در سمت چپ ان بازیکن میرسد.

 


بیشتر بخوانید: آموزش بازی کارتی 99 نود و نه + ترفند و قوانین لازم


 

اگر در نوبت یک بازیکن، تنها کارتی کـه در شمع بازی باقی میماند، هشت پیک باشد، او میتواند هر کارتی را کـه انتخاب می کند از روی دستش روی ان کارت بازی کند، کـه سپس نوبت ان بازیکن تمام می شود.

ورود به سایت معتبر

ورود به سایت معتبر

بازی بـه همین ترتیب ادامه می یابد تا این کـه یکی از بازیکنان موفق می شود آخرین کارت را از دست خود بازی کند و پس از ان دست بـه اتمام میرسد و این بازیکن برنده اعلام می شود برای ورود بـه سایت معتبر بازی هاي‌ پاسور و انواع بازی هاي‌ کارتی مخصوصا بازی کارتی سامپان Sampan کافیست کـه بر روی لینک پایین صفحه کلیک فرمایید .

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت