پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

روز جشن مردادگان یا امردادگان یکی از روزهای اول مرداد ماه اسـت و گرم ترین روز جهان را قدیمی ها جشن میگرفتند در ادامه با پیامک و متن زیبا جشن مردادگان «امردادگان» + جدیدترین اس ام اس ها سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

روز مردادگان چیست ؟

امردادگان یا جشن مردادگان از مناسبت‌هاي‌‌ قدیم در ایران اسـت. ۷ مرداد در تقویم باستانی ایرانیان روز جشن مردادگان اسـت کـه «اَمُردادگان» نیز خوانده میشود. امرداد کـه بـه معنی بی‌مرگی و جاودانگی اسـت، نام ششمین «یا هفتمین» ودر اصل آخرین امشاسپندان اسـت. پیش از ادامه‌ي مطلب درباره‌ي این جشن، اگر بـه دنبال بلیط هواپیما هستید، می توانید از فلایتیو کمک بگیرید.

 

پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

امشاسپندان از صفات پاک اهورامزدا هستند ودر آئين زرتشت، خرداد و امرداد، امشاسپندان كمال و دوام در جهان مينوی و پرستاران آب و گياه در جهان خاكی، همواره در كنار هم جای دارند

 

دراین روز کـه در دوران باستان و عصر ساسانی گرامی داشته می ‌شد، مردم مراسمی در دشت و فضای باز برگزار می کردند و بـه باغ و مزارع خرم دور از شهر می‌رفتند تا با شادی و سرور این روز را در دامن طبیعت گرامی بدارند.

 

جشن مردادگان قدیمی ترین جشن ها در ایران باستان

درکتاب «جشن‌هاي‌‌ فراموش شده ایران باستان» کـه بهروز بیگوند ان را گردآوری کرده، آمده اسـت: «در یادگارهای کهن ایرانی، از این روز و جشن ویژه ان؛ سخن بسیار گفته شده اسـت در متن پهلوی “بُندَهِش”؛ هم آمده اسـت، خویش‌کاری امرداد در جهان مادی کـه نگهبانی از گیاهان روی زمین و سرسبز و بارور نگاه داشتن ان‌هاست و سمبل جاودانگی و بی‌مرگی و جوانی همیشگی بـه شمار می آید.»

پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

خیام نیز در نوروزنامه می نویسد: «مردادماه یعنی خاک، داد خویش بداد از بَرها و میوه‌هاي‌‌ پخته کـه در وی بـه کمال رسد و نیز هوا در وی مانند غبار خاک باشد و این ماه میانه تابستان بودو قسمت او از آفتاب، مر برج اسد را باشد.

 

»ماه اَمرداد و جشن اَمردادگان امروزه بـه نام مردادگان، در بین مردم رایج اسـت. مرداد بـه معنی نیستی و مرگ اسـت اما وقتیکه حرف الف در اول ان قرار می گیردآن را نفی میکند و بـه بی مرگی و جاودانگی، تغییر معنی میدهد.

پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

زیرا امرتات در زبان اوستایی و امرداد در زبان پهلوی، از ششمین امشاسپندان و یکی از صفات اهورامزدا در گات ها اسـت کـه دلالت بر بی مرگی و جاودانگی و زوال ناپذیری اهورامزدا دارد.

 

متن های ادبی زیبا جشن امردادگان

چو گفتار خردادش آمد بـه سر
همان گاه امرداد شد پیش تر

چو گفتار خردادش آمد بـه سر
همان گاه امرداد شد پیش تر

سخن گفت دربارهٔ رستنی
کـه زرتشت گوید ابا هر تنی

نباید بـه بیداد کردن تباه
بـه بیهوده برکندن از جایگاه

کزو آسان مردم و چار پاست
تبه کردن او، نه راه خداست

 

فراوانی نعمت ها و طبیعت سبز، جاودانگی طبیعت، وفور آب رودها، آبشارها و رودخانه ها، گل هاي‌‌ زیبا و آسمان پر ستاره در مرداد ماه سبب می شد تا بساط شکر گزاری از این نعمت ها پهن شودوبا برگزاری جشن مردادگان نمود پیدا میکند .

پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

در ایران باستان این جشن را بـه فرشته اي بـه نام امشاسپند امرداد نسبت می دادند. امشاسپند امرداد سمبل جاودانگی و تندرستی بوده و بـه عنوان نماینده پاکی و آبادی زمین شناخته میشود.

 

بیشتر بخوانید : پیامک و عکس جشن آغاز تابستان «آب پاشونک» + مناسب اول تیرماه

 

این فرشته باید بـه نگه‌داری از جهان بپردازد، مشغول بـه آراستن غذاها و داروهایی باشد کـه اصل آنان از نباتات اسـت ودر نهایت بیماری ها، زیان و گرسنگی را از بین ببرد.

 

متن های ادبی جشن مردادگان

ایرانیان باستان هم بـه پیروی از این فرشته روز جشن امردادگان را بـه شور و شادی می گذارندند. همچنین هرکدام از این جشن هاي‌‌ دوازده گانه ایرانی گل مخصوص بـه خودرا دارند، کـه گل امرداد هم زنبق اسـت.

پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

درآن زمان در ایران هرروز از ماه نام مخصوص بـه خودرا داشت و طبق رسوم معمول باید هر روزی را کـه با ماه مورد نظر هم نام می‎شد، جشن میگرفتند. یعنی هفتم هرماه امرداد نامیده می شد و از این رو در زمان باستان و ساسانیان این روز را بـه عنوان جشن امردادگان مرداد ماه، در هفتم مرداد هر سال و با آدابی خاص در فضای باز جشن میگرفتند.

 

امردادگان، نام یکی از جشن‌هاي‌‌ باستانی ایران اسـت؛ روزی کـه ایرانیان بـه بوستان‌هاي‌‌ سرسبز در حاشیه شهر می‌رفتند و بـه جشن و شادی در دامن طبیعت می‌پرداختند.

 

جشن امردادگان، یکی از جشن‌هاي‌‌ دوازده گانه باستانی ایرانیان اسـت کـه هر سال در تاریخ هفتم مرداد در تقویم باستانی و سوم مرداد در تقویم فعلی، برگزار میشود.

 

این جشن، پیوند عمیقی با محیط زیست و طبیعت دارد و اندیشه‌هاي‌‌ فلسفی عمیقی، ان را پشتیبانی میکنند؛ بـه‌طوری کـه حفاظت از محیط‌ زیست برای پیش گیری از آلودگی زمین، از جمله نیایش‌هایي اسـت کـه دراین جشن اسطوره‌اي خوانده میشود.

پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

۷ مرداد جشن امردادگان

جشن امردادگان در اوستا یا جشن نیلوفر برای بزرگداشت صفت بی‌مرگی، جاودانگی برگزار می شود. «بهروز بیگوند» درکتاب «جشن‌هاي‌‌ فراموش‌شده ایران باستان» میگوید:

 

در یادگارهای کهن ایرانی، از این روز و جشن ویژه ان؛ سخن بسیار گفته شده اسـت.

 

مردادماه کـه روز هفتم ان مرداد روز اسـت و ان روز را بـه انگیزه پیش آمدن دو نام باهم جشن می گرفتند. معنای امرداد ان اسـت کـه مرگ و نیستی نداشته باشد. امرداد فرشته‌اي اسـت کـه بـه نگه داری جهان و آراستن غذاها و داروها کـه اصل ان از نباتات اسـت و برکنار کردن گرسنگی و زیان و بیماری‌ها اسـت، کارگزاری یافته اسـت.

پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

خیام در مورد روز امردادگان چه میگوید؟‌

مردادماه یعنی خاک، داد خویش بداد از بَرها و میوه‌هاي‌‌ پخته کـه در وی بـه کمال رسد و نیز هوا در وی مانند غبار خاک باشد و این ماه میانه تابستان بودو قسمت او از آفتاب، مر برج اسد را باشد.

 

تاریخچه جشن امردادگان

جشن امردادگان در ایران باستان ودر گذشته‌هاي‌‌ دور از اهمیت و محبوبیت خاصی برخوردار بوده اسـت. فراوانی نعمت و میوه، طبیعت سبز، وفور آب رودها و آبشارها در اثر آب شدن برف کوه‌ها، رویش گل‌هاي‌‌ زیبا و آسمان پرستاره از جمله نعمت‌هایي هستند کـه در ماه امرداد بـه مردم ارزانی میشوند؛ بـه همین دلیل نیاکان ما دراین روز، جشن میگرفتند.

پیامک و متن زیبا جشن مردادگان (امردادگان) + جدید ترین اس ام اس ها

ایرانیان در گذشته برای برگزاری جشن امردادگان و بزرگداشت فرشته امرداد بـه باغ‌ها، بوستان‌ها و مزارع خرم و سرسبز و همچنین چشمه‌سارها می‌رفتند و و پس از نیایش بـه درگاه اهورامزدا در هوای صاف ودر دامن طبیعت بـه جشن و سرور می‌پرداختند.

 

جشنی کـه کماکان در بین زرتشتیان بـه مناسبت پاسداری از گیاهان سبز

با سرود و نیایش و سخنرانی درباره شناخت و نزدیک شدن بـه خداوند برگزار میشود.

 

متن و عکس روز امردادگان 

جشن امردادگان، هر سال در تاریخ هفتم امرداد در تقویم باستانی ایرانیان یا سوم امرداد در تقویم فعلی ایران برگزار میشود.

روز ِ مرداد مژده داد بدان

کـه جهان شد بـه طبع، باز جوان

***

مرداد مه اسـت سخت خرم

اَمرداد ماه و امرداد روز
بگیرند جشنی بـه فرخنده روز
بخوانیش ان را اَمردادگان
کـه وی،پاس دارد زمین و زمان
پریستارِ گیتی و بالندگی اسـت
بـه معنی،رسایی و پایندگی اسـت
گیاه و خوراک و دوا و نبات
بـه تیمار و مهرش،گرفته شتاب
امیدم چنان اسـت از دادگر
کـه از گشتِ گیتی،بگیری ثمر
اَمرداد باشد نگهبان تو
موکل بود بر تن و جانِ تو

 

این روز یکی از روزهای بسیار مهم ایران باستان اسـت و مردادگان یا امردادگان در هفتم مرداد ماه در چله ي تابستان برگذار میشود و شـما میتوانید این پیام هاي‌‌ زیبا را برای دوستانتان در هفتم مرداد ماه در سایت برترین بی ارسال نمایید. 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت