استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند؟

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند؟

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند: ترفند و استراتژی هاي‌ زیادی در روش هاي‌ شرط بندی و بازی هاي‌ کازینویی وجوددارد اما پاسکال یکی از بهترین روش هاي‌ شرط بندی اسـت کـه سود قطعی میتواند همیشه برای شـما داشته باشد در ادامه سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

اموزش شرط بندی استراتژی پاسکال 

شرط‌بندی پاسکال، کـه اولین صورت رسمی و سازمان یافته ان توسط بِلِز پاسکال، ریاضی‌دان، فیزیک‌دان و فیلسوف فرانسوی ارائه شد؛ بیان می کند کـه هرچند وجود خدا اثبات‌نشده باشد، برای رسیدن بـه نتیجه‌هاي‌ دلخواه‌تر، عاقلانه‌تر ان اسـت کـه بـه وجود خدا اعتقاد داشته باشیم.

 


مطلب مرتبط: 5 استراتژی طلایی اصول شرط بندی | معرفی معتبر ترین سایت پیش بینی


 

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند

مقصود پاسکال از این برهان، این نیست کـه وجود خداوند را مبرهن سازد، بلکه او درصدد اسـت نشان دهد کـه صلاح شرط‌بند عاقل دراین اسـت کـه بر سر وجود خدا شرط ببندد.

 

شرط‌بندی پاسکال از موضع ندانم گرایی بحث می کند، یعنی از موضع کسانی کـه نسبت بـه وجود خدا خاطرجمعی ندارند. این برهان قصد دارد این افراد را قانع سازد کـه بهترین تصمیم برای آنان، باور بـه وجود خداست.شرط‌بندی پاسکال را بـه نام‌هاي‌ دیگری نیز خوانده‌اند؛ کـه از جمله ان‌ها می توان بـه برهان شرط‌بندی،برهان دفع خطر احتمالی و برهان معقولیت اشاره نمود.

 

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند؟

فرض کنید کـه دریک قماربازی با سکه شرکت کرده اید. دراین بازی درصورتی‌کـه سکه رو بیاید شـما f۱ دلار جایزه می گیرید و اگر پشت بیاید باید f۲ دلار بدهید. در صورتی‌کـه شانس پشت آمدن سکه با شانس رو آمدن ان برابر باشد، مقدار خالص پولی کـه انتظار می رود شـما دریافت کنید، برابر خواهد بود با:

 

displaystyle ۰.۵«f_۱»+۰.۵«-f_۲»displaystyle 0.5«f_1»+0.5«-f_2»
تقریر برهان
این برهان بـه‌صورت زیر بیان می شود:

 

۱. خدا یا وجوددارد یا وجود ندارد. شـما یا میتوانید بـه وجود خدا اعتقاد داشته باشید یا اعتقاد نداشته باشید. ماتریس تصمیم‌گیری زیر برقرار اسـت کـه در ان ∞ سمبل بی‌نهایت و f۱ و f۲ و f۳ عددهایی محدود هستند.

 

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند

اموزش شرط بندی استراتژی پاسکال 

 


مطلب مرتبط: محبوب ترین استراتژی شرط بندی ورزشی و بازی های آنلاین کازینو


 

خدا وجوددارد خدا وجود ندارد
اعتقاد داشتن بـه وجود خدا ∞ f۱
اعتقاد نداشتن بـه وجود خدا f۲ f۳
اگر احتمال وجود داشتن خدا p باشد، احتمال وجود نداشتن او یک منهای p خواهد بود. دراین صورت انتظار پاداش برای اعتقاد داشتن بـه وجود خدا برابر خواهد بود با:

 

displaystyle «p»«infty »+«۱-p»«f_۱»displaystyle «p»«infty »+«1-p»«f_1»
و انتظار پاداش در حالت اعتقاد نداشتن بـه وجود خدا برابر خواهد بود با:

 

displaystyle «p»«f_۲»+«۱-p»«f_۳»displaystyle «p»«f_2»+«1-p»«f_3»
بنابر این دراین ماتریس – اگر p بزرگ تر از صفر باشد – اعتقاد داشتن بـه خدا، دلخواه‌ترین نتیجه را بـه همراه خواهد داشت.

 

در ماتریس بالا فرض شده‌اسـت کـه نتیجهٔ اعتقاد داشتن بـه خدا بی‌نهایت اسـت «مثلا رفتن بـه بهشت». بـه‌جای این ماتریس، ماتریس زیر نیز می تواند بـه کار رود کـه در ان نتیجهٔ اعتقاد نداشتن بـه خدا منفی بی‌نهایت «مثلا رفتن بـه جهنم» فرض شده‌اسـت.

 

خدا وجوددارد خدا وجود ندارد
اعتقاد داشتن بـه وجود خدا f۲ f۱
اعتقاد نداشتن بـه وجود خدا ∞- f۳
۲. خرد حکم میکند کـه احتمالی کـه شـما برای وجود داشتن خدا قائلید، مقداری مثبت باشد. «p>۰»

 

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند؟

خرد حکم می کند کـه در بین گزاره‌هایي کـه درستی یا نادرستیشان مشخص نیست، آنی را بگزینیم کـه دلخواه‌ترین نتیجه از ان انتظار می رود.اگر شـما معتقد بـه خدا باشید و او وجود داشته باشد شـما از یک پاداش جاودانه در بهشت بهره‌مند میشوید.

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند؟

 


مطلب مرتبط: 6 استراتژی شرط بندی ورزشی مجازی که سود ۵۰ میلیونی به شما میدهد


 

اگر شـما بـه خدا معتقد باشید و او وجود نداشته باشد هیچ اتفاقی برای شـما نمی‌افتد.اگر شـما بـه خدا اعتقاد نداشته باشید و او وجود نداشته باشد هیچ اتفاقی برای شـما نخواهد افتاد.اما اگر شـما بـه خدا معتقد نباشید و او وجود داشته باشد شـما در جهنم جاودانه عذاب خواهید شد.

 

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند؟

فیس پاسکالاین برهان با سه فرض بـه یک نتیجه رسیده‌اسـت. نقد برهان برپایهٔ نقد این فرض‌ها اسـت. نقدهای دیگر شرط‌بندی بر روی خدا را از نظر اخلاقی زیر سؤال میبرند یا عبارت «شرط‌بندی بر روی خدا» را تعریف‌نشده و گنگ می دانند.

 

در هیچ دینی اعتقاد داشتن بـه خدا شرط کافی برای سعادت انسان «و یا رفتن او بـه بهشت» نیست. مثلا ماتریس تصمیم‌گیری ممکن اسـت بـه‌گونهٔ زیر ارائه شود:

مسیح پسر
خدا اسـت خدا وجوددارد و
مسیح پسر خدا نیست خدا وجود ندارد
اعتقاد داشتن بـه این‌کـه
مسیح پسر خداست ؟ ∞- f۱
اعتقاد نداشتن بـه این‌کـه
مسیح پسر خداست ∞- ؟ f۲

همچنین باوجود یک خدای دانا و منطقی و نه دگرآزار و شکنجه‌گر، ماتریس تصمیم‌گیری ممکن اسـت بـه‌گونهٔ زیر باشد.اعتقاد داشتن بـه وجود خدا f۱=رفتن بـه بهشت بـه‌دلیل حقیقت‌گرایی و خردگرایی f۲=کمک برای ساختن جامعه‌اي بهتر

 

اعتقاد نداشتن بـه وجود خدا ∞=نیستی و پاداش نگرفتن بـه‌دلیل تقلید کورکورانه و جهل مرکب f۳=باطل کردن عمر و ایجاد انحطاط ساختاری در جامعه
نقدهای دیگر بـه ماتریس تصمیم‌گیری آمده در برهان:

 

استراتژی پاسکال در شرط بندی چگونه عمل میکند

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

 


مطلب مرتبط: ترفند آلارم کاهش شانس در قمار و شرط بندی چیست؟ | (خفن ترین استراتژی 2023)


 

ماتریس تصمیم‌گیری برای همه یٔ انسان‌ها یکسان نیست.
پاداش داده‌شده نمی تواند بی‌نهایت باشد.
باید بی‌نهایت‌هاي‌ بیش‌تری در ماتریس وجود داشته باشند.
ماتریس باید ردیف‌هاي‌ بیش‌تری داشته باشد.
ماتریس باید ستون‌هاي‌ بیش‌تری داشته باشد.

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید این برهان فرض را بر این گرفته‌اسـت کـه باید احتمالی برای وجود خدا درنظر گرفت درصورتی‌کـه در نظرگرفتن احتمال برای ان ممکن اسـت بخردانه نباشد. همچنین در صورتی‌کـه احتمال وجود خدا صفر درنظر گرفته شود، نتیجهٔ ۴ غلط خواهد بود پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت