نحوه بازی جذاب تاس خوک + ترفند و قوانین لازم

نحوه بازی جذاب تاس خوک + ترفند و قوانین لازم

نحوه بازی جذاب تاس خوک

تاس خوک یکی از بازیهای جذاب کازینویی اسـت کـه میتواند سود خوبی بـه شـما بدهد و علاوه بر پولسازی این بازی در دورهمی ها هم بسیار محبوب اسـت در ادامه با نحوه بازی جذاب تاس خوک + ترفند و قوانین لازم سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی تاس خوک 

در هر نوبت یک بازیکن بارها تاس را می‌اندازد تا زمانی کـه 1 ظاهر شود یا خود بازیکن تصمیم بـه ننداختن تاس بگیرد.

 


مطلب مرتبط: معرفی بهترین ترفند بازی تاس برای برد قطعی و جبران باخت ها (ترفند 1-3-2-6)


 

نحوه بازی جذاب تاس خوک + ترفند و قوانین لازم

اموزش بازی تاس خوک 

اگر بازیکن تاس را بیندازد و شماره 1 ظاهر شود، نوبت بازیکن بعدی اسـت کـه تاس را بیندازد. همچنین با ظاهر شدن 1 بازیکن هیچ امتیازی در ان مرحله دریافت نمیکند. بـه عبارت دیگر امتیازات ان مرحله بازیکن می‌سوزد.اگر بازیکن تاس را بیندازد و شماره بـه جز 1 ظاهر شود. امتیاز ان بـه مجموع امتیازات قبلیش افزوده می شود و او می تواند همان‌ گونه تاس را بیندازد.

 

اگر بازیکنی تصمیم بـه عدم انداختن تاس بگیرد. مجموع امتیازاتی کـه در ان مرحله کسب کرد بـه امتیازات قبلی او افزوده می شود.نخستین بازیکنی کـه بـه امتیاز 100 یا بیشتر برسد، برنده بازی اسـت.

 

روش موفقیت در بازی تاس خوک

بـه عنوان مثال، نخستین بازیکن دونالد اسـت. او تاس را می‌اندازد و شماره 5 ظاهر میشود. دونالد میتواند 5 امتیاز را نگه‌دارد و دوبار تاس را بیندازد. حال اگر شماره 2 ظاهر شود او در مجموع 7 امتیاز بدست می‌آورد.

نحوه بازی جذاب تاس خوک

 


مطلب مرتبط: راهنمایی بازی تاس و کشتی بهمراه ترفند 60 میلیونی 100%


 

حال دوباره او باید بین انداختن تاس و یا حفظ امتیاز

قبلی بدون انداختن تاس انتخاب کند. اگر او تصمیم

بـه دوباره انداختن تاس بگیرد و شماره 1 ظاهر شود.

تمام امتیازات قبلیش می‌سوزد.

 

بازیکن بعدی الکسیس اسـت. او 5 بار تاس را می‌اندازد و اعداد 5؛ 5؛ 3؛ 5؛ 4 ظاهر میشود. او در مجموع 22 امتیاز کسب میکند. الکسیس پیش از این کـه شماره 1 ظاهر شود تصمیم بـه عدم انداختن تاس می گیرد. او تاس را بـه بازیکن بعدی می دهد و امتیاز 22 را برای خود حفظ می کند.

 

قوانین بازی تاس خوک

عده اي از قوانین بازی تاس خوک در طی زمان تغییر کرده اسـت. ما در ادامه رایج ‌ترین قوانینی کـه تغییر کرده‌اند را توضیح می دهیم.

روش موفقیت در بازی تاس خوک

دو تاس: در عده اي از مناطق بـه جای یک تاس، دو تاس می اندازند.

 

افزایش تعداد تاس: بازیکنان فقط یک‌بار اجازه انداختن تاس را در هر مرحله دارند. دراین حالت بازیکنان میتوانند انتخاب کنند کـه چند تاس را بـه صورت هم زمان بیندازند. این قانون برای سرعت بخشیدن بـه بازی ایجاد شد.

 

6 شماره بد: بـه جای 1 شماره 6؛ باعث از بین رفتن امتیاز می شود.

 

دراین بازی بـه جای یک تاس از دو تاس استفاده میشود. این بازی شبیه تاس خوک اسـت و تنها در چند قانون خاص بایکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت‌ها بـه شرح زیر اسـت:

قوانین بازی تاس خوک

 


مطلب مرتبط: کسب تجربه از بهترین بازیکنان بازی تاس + معرفی سایت معتبر بازی هیجانی تاس


 

دو تاس بـه صورت هم زمان انداخته میشود. اگر هیچ یک شماره 1 را نشان ندهند، مجموع امتیازات ان‌ها بـه امتیازات کل افزوده می شود.

اگر شماره 1 دریک تاس ظاهر شود، بازیکن هیچ امتیازی دراین مرحله بدست نمی‌آورد و نوبتش بـه اتمام میرسد.

اگر دو تاس شماره 1 ظاهر شود. کل امتیاز بازیکن کـه در مراحل قبل نیز بدست آورد از بین می رود و نوبتش بـه اتمام می رسد.

اگر تاس را بیندازید و جفت باشد. مجموع امتیاز مانند مراحل قبل بـه مجموع امتیازات اضافه میشود. اما بازیکن موظف مجداد تاس را بیندازد.

این بازی نیز مانند خوک دو تاس اسـت، بـه استثنای:

اگر دو شماره 1 ظاهر شود. 25 امتیاز بـه کل امتیازات بازیکن اضافه می شود.

اگر تاس را بیندازد و جفت باشد. دو برابر ارزش بـه مجموع امتیازات بازیکن در ان مرحله اضافه میشود.

 

نحوه بازی جذاب تاس خوک + ترفند و قوانین لازم

Skunk یا Think نوعی خوک دو تاس اسـت کـه در گروه‌هاي‌ بزرگ بازی می شود. دراین نوع بازی تاس خوک بـه جای این کـه تاس بین بازیکنان بچرخد و بـه نوبت بازیکنان تاس بیندازند. همه ی ان‌ها بـه صورت هم زمان تاس می‌اندازد.

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

 


مطلب مرتبط: سایت تاس بازی | معتبر در زمینه بازی های کارتی و تخته نرد آنلاین tasbazi


 

در هر مرحله، بازیکنان آزاد هستند کـه تاس را نیندازند. اما یک مرحله تا زمانی ادامه مییابد کـه شماره 1 برای تمامی بازیکنان ظاهر شود یا همه ی بازیکنان تصمیم بـه عدم انداختن تاس بگیرند.

 

ورود به سایت معتبر بازی های کازینویی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کازینویی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و Skunk پنج مرحله دارد. امتیازات هر مرحله دریک جدول 5 ستونی نوشته می شود. امتیاز مرحله اول در ستون S، مرحله دوم در ستون k و بـه همین ترتیب امتیازات در ستون‌هاي‌ بعدی قرار داده می شود. پس از پنج دور، بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را کسب کند، برنده اسـت پس برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

برچسب‌ها: ,
معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت