نحوه بازی پر هیجان ورق راز (پاسور راز ) + قوانین و ترفند های برد

نحوه بازی پر هیجان ورق راز (پاسور راز ) + قوانین و ترفند های برد

بازی راز یکی از بازی های‌ کارتی دورهمی ها و سرگرمی ها اسـت که علاوه بر سرگرمی می تواند درآمد خوبی را برای کاربران داشته باشد در ادامه با نحوه بازی پر هیجان ورق راز و قوانین و ترفند های‌ برد سایت برترین بی را دنبال کنید.(نحوه بازی پر هیجان ورق راز (پاسور راز ) + قوانین و ترفند های برد) 

 

آموزش بازی پاسور راز 

بـه گزارش برترین بی بازی راز مخالف Seven Card Stud اسـت. برای دو تا هشت بازیکن مناسب اسـت. هر دست بـه هفت بخش تقسیم میشود: ante ، خیابان سوم ، خیابان چهارم ، خیابان پنجم ، خیابان ششم ، خیابان هفتم «معروف بـه رودخانه» و مرحله نهایی مسابقات. در طول دست ، بـه هر بازیکن هفت کارت داده میشود. بازیکنی که کمترین یا بدترین دست پنج کارت را دارد ، برنده می شود.

 

قسمت 1 بازی اساسی

1-قبل از آن قبل از پرداخت کارت ها ، هر بازیکن باید پول بدهد تا دست بعدی بازی کند. بـه طور کلی ، ante ده تا پانزده درصد از حد پیشنهادات بازی اسـت.

 


مطلب مرتبط: آموزش ترفندهای پاسور بازی


 

نحوه بازی پر هیجان ورق راز (پاسور راز ) + قوانین و ترفند های برد

آموزش بازی پاسور راز 

بـه عنوان مثال ، اگر سقف پیشنهاد قیمت برای دو خیابان اول 1.00 دلار افزایش یابد ، پیش بینی 0.10 تا 0.15 دلار اسـت.در پوکر ، محدودیت پیشنهادات پس از خیابان چهارم افزایش مییابد.برای ورود بـه سایت معتبر بازی راز کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

شمارش کارت ها در بازی راز 

2- بـه هر بازیکن سه کارت بدهید «خیابان سوم». ابتدا هر بازیکن دو کارت رو بـه رو دریافت میکند. بازیکنان ممکن اسـت بـه کارت های‌ مربوطه خود نگاه کنند. سپس کارت سومی دریافت میکنند که رو بـه بالا اسـت. کارت سوم کارت درب نام دارد.

 

شرط بندی های‌ خود را انجام دهید «”ورود”». بازیکنی که بالاترین کارت در را دارد ، روند پیشنهادات یا “ورود” را شروع می کند. این بازیکن باید شرط بندی را تا کمترین میزان شرط بندی بگذارد ، که بـه عنوان مثال 1.00 دلار اسـت. پیشنهادات در جهت عقربه های‌ ساعت در اطراف میز ادامه می یابد تا زمانی که همه ی ي بازیکنان شرط بندی کنند. هنگام شرط بندی ، بقیه بازیکنان پشت میز گزینه های‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت که بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد»تماس بگیرید ، یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شما امکان می دهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید»

 

تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمیخواهید آن را مطابقت دهید ، می توانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.اگر دو یا چند بازیکن کارت درب یکسانی داشته باشند ، لباس ها بـه عنوان تای بریک عمل میکنند. از بدترین تا بهترین: چماق ، الماس ، قلب ، گلدان.

 

3- بـه هر بازیکن یک کارت اضافی بدهید «خیابان چهارم». پس از پایان شرط بندی ، هر بازیکن یک کارت دیگر دریافت می کند. کارت در کنار کارت سوم بـه صورت رو بـه بالا قرار میگیرد.

 


مطلب مرتبط: معرفی معتبر ترین بازی آنلاین پاسور شرطی + ترفند و راهکارهای طلایی


 

انواع شرط های بازی راز 

4- شرط بندی های‌ خود را انجام دهید. برای بقیه دست ، بازیکنی که کمترین یا بدترین دست قابل مشاهده را دارد ، عمل شرط بندی را شروع میکند. انها شرط بندی نمیکنند. برای دور چهارم خیابان ، حد شرط بندی کم اسـت. برای اهداف این مثال ، حد شرط بندی 1.00 دلار باقی مانده اسـت. یکبار دیگر ، بازیکنان گزینه های‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت که بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد» تماس بگیرید ، یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شما امکان می دهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید» تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمیخواهید آن را مطابقت دهید ، میتوانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.

 

کارت های اضافی در بازی راز 

5- بـه هر بازیکن یک کارت اضافی بدهید «خیابان پنجم». تمام بازیکنان باقی مانده یک کارت دیگر دریافت میکنند. کارت بـه صورت روبروی کنار کارت چهارم قرار میگیرد.

 

6- شرط بندی های‌ خود را انجام دهید. باز هم ، بازیکنی که کمترین یا بدترین دست قابل رویت را دارد ، شرط بندی را شروع میکند. انها شرط بندی نمیکنند. برای تمام خیابانهای باقی مانده ، حد شرط بندی بـه شرط بندی بزرگ افزایش مییابد. برای اهداف این مثال ، حد شرط بندی بـه 2.00 دلار افزایش مییابد. هنگام شرط بندی ، بازیکنان گزینه های‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت که بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد» تماس بگیرید ، یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شما امکان می دهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید» تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمیخواهید آن را مطابقت دهید ، می توانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.

 


مطلب مرتبط: ترفند های میلیونی بازی شرط بندی پاسور 4 برگ ایرانی


 

نحوه بازی پر هیجان ورق راز (پاسور راز ) + قوانین و ترفند های برد

شمارش کارت ها در بازی راز 

اخرین کارت در بازی راز 

7-بـه هر بازیکن یک کارت اضافی بدهید «خیابان ششم». کارت بـه صورت رو بـه کنار در کنار کارت پنجم قرار می گیرد. این آخرین کارت قرار گرفته رو بـه بالا اسـت.

 

8- شرط بندی های‌ خود را انجام دهید. بازیکنی که کمترین یا بدترین دست قابل مشاهده را دارد ، شرط بندی را شروع میکند. انها شرط بندی نمیکنند. حد شرط بندی همانند دور قبل باقی مانده اسـت. برای اهداف این مثال ، بازیکنان میتوانند شرط بندی را حداکثر 2.00 دلار افزایش دهند. هنگام شرط بندی ، بازیکنان گزینه های‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت که بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد» تماس بگیرید ، یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شما امکان میدهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید» تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمیخواهید آن را مطابقت دهید ، میتوانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.

 

9- بـه هر بازیکن یک کارت آخر بدهید «خیابان هفتم یا رودخانه». کارت بـه صورت رو بـه پایین در کنار کارت ششم قرار می گیرد. بازیکنان ممکن اسـت قبل از شرط بندی بـه کارتهای مربوطه خود نگاه کنند.

 


مطلب مرتبط: توضیحاتی پولساز در مورد معانی برگ های پاسور و ورق


 

شرط بندی نهایی 

10- شرط بندی های‌ نهایی خود را انجام دهید. باز هم ، بازیکنی که کمترین یا بدترین دست قابل رویت را دارد ، شرط بندی را شروع می کند. انها شرط بندی نمیکنند. حد شرط بندی همانند دور قبل باقی مانده اسـت. برای اهداف این مثال ، بازیکنان میتوانند شرط را 2.00 دلار افزایش دهند. هنگام شرط بندی ، بازیکنان گزینه های‌ زیر را دارند:

 

علامت بزنید یا پاس کنید «این گزینه فقط در صورتی موجود اسـت که بازیکنی هنوز شرط نگذاشته باشد» تماس بگیرید ، یا آخرین شرط بندی شده را مطابقت دهید «این بـه شما امکان میدهد تا بـه بازی در دست ادامه دهید» تا بزنید یا دست را رها کنید «اگر شرطی گذاشته شده و نمیخواهید آن را مطابقت دهید ، میتوانید برابر کنید» شرط بندی را بالا ببرید یا افزایش دهید.

 

11- نمره دست «مرحله نهایی». همه ی ي بازیکنان باقی مانده پنج کارت را که می خواهند بـه عنوان دست خود استفاده کنند انتخاب و آشکار می کنند. بازیکنی که کمترین یا بدترین دست را دارد ، گلدان را می‌برد. اگر دو یا چند بازیکن دست یکسان داشته باشند ، گلدان تقسیم میشود.

 

انواع نمره گذاری در بازی راز 

1- نمره گذاری را درک کنید. در Razz ، دستها براساس سیستم “Ace to Five” رتبه بندی میشوند. این سیستم نمره گذاری سنتی گل میخ هفت را معکوس میکند. بنابراین ، دست هایی که در Seven Card Stud برنده میشوند ، در Razz باختند.هیچ مقدماتی برای دست برنده وجود ندارد – پایین ترین یا بدترین دست در جدول همیشه برنده اسـت.در صورت تساوی ، دو بازیکن گلدان را تقسیم کردند.

 


مطلب مرتبط: آشنایی با معانی شکلک های پاسور و ورق + نماد بازی حکم


 

نحوه بازی پر هیجان ورق راز (پاسور راز ) + قوانین و ترفند های برد

انواع نمره گذاری در بازی راز 

2- هر کدام را از کارت بالا بـه کارت کم ارزیابی کنید. در Razz ، پادشاهان بالا و آسها کم هستند. در پایان یک دور ، هر دست از کارت بالا بـه کارت کم ارزیابی میشود.

 

مثال 1: دست یک بازیکن: 8-6-4-3-2، دست بازیکن دو: 8-6-5-3-2. در این حالت ، Player One برنده خواهد شد زیرا 4 کمتر از 5 اسـت.

 

مثال 2: دست یک بازیکن: KJ-8-4-A ، دست دو بازیکن: QJT-2-A. در این حالت ، بازیکن دو برنده خواهد شد زیرا ارزش یک ملکه کمتر از یک پادشاه اسـت.برای ورود بـه سایت معتبر بازی راز کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

بازیکن جفت در بازی راز 

3- بازی های‌ مستقیم و گرگرفتگی را در برابر بازیکن حساب نکنید. در Seven Card Stud ، استریت و گرگرفتگی دست بالایی هستند. در Razz ، این دستها در برابر بازیکن حساب نمی شوند. در صورت وجود ، بهترین دست ممکن 5-4-3-2-A اسـت. بـه این چرخ نیز میگویند.

 

4- در برابر بازیکن جفت ، سه و چهار نوع حساب کنید. در Seven Card Stud ، یک جفت یک دست پنج نفری غیر جفت ، یک سه گانه یک جفت و یک چهار نفره یک سه گانه میزند. در razz این سری امتیازات معکوس میشود. یک دست پنج نفری غیر جفتی یک جفت ، یک جفت یک سه گانه و یک سه گانه یک چهار نفره میزند.

 

مثال 1: دست پخش کننده: 9-8-AAA؛ دست دو بازیکن: KQJT-9. در این حالت ، بازیکن دو برنده خواهد شد حتی اگر پادشاه انها بیش از 9 بازیکن یک ارزش داشته باشد.

 

مثال 2: دست پخش کننده: TT-5-3-2، دست دو بازیکن: 7-7-6-4-3. در این حالت ، بازیکن دو برنده جفت هفت تایی خود میشود و ارزش آن کمتر از جفت ده نفره بازیکن یک اسـت.

 


مطلب مرتبط: آموزش بازی ورق بوتی فار ا Botifarra + ترفند و قوانین لازم


 

استراتژی های برد در بازی راز 

1- منتظر یک شروع خوب باشید. در Razz ، دست شروع شما کلید اسـت. اگر دست شروع ضعیف دارید ، باید در خیابان اول جمع شوید. نمونه هایی از دستهای شروع ضعیف عبارتند از:

 

هر چیزی بدتر از هشت کارته که هشت بالاترین کارت اسـت.دستی با یک جفت بلند. اگر دست شما شامل یک جفت کم اسـت ، مانند دو آیس یا دو دو ، تا جایی که جفت دوم بـه دست نیاورید ، تا نکنید.

 

قوانین بازی راز 

2- کارتهای رو بـه بالا را ردیابی کنید. کارت هایی که رو بـه روی میز قرار می‌گیرند ، اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار میدهند. مطالعه این کارت ها بـه شما کمک می کند تا مشخص کنید کارتهایی که برای ایجاد یک دست قوی نیاز دارید هنوز در دسترس هستند برای ورود بـه سایت معتبر بازی راز کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

یا خیر. کارتهای رو بـه رو همچنین بـه شما در مورد قدرت دست حریف خود میگویند.

 

اگر حریف شما کارت های‌ بالاتر از شما دارد ، خوب اسـت.

 

اگر حریف شما کارتهای مشابه شما را دارد ، خوب اسـت. کمتر می توانید یک جفت ، سه یا چهار نوع از هم بکشید.

 

اگر حریف شما کارتهای مورد نظر شما را دارد «کارتهای کم» ، این بد اسـت. این بدان معناست که شما کمتر کارت کم ارزش را می‌کشید.

 

بلوف زدن در بازی راز 

3- بدانید چه موقع باید بلوف بزنید. در Razz ، شما فرصت های‌ زیادی برای بلوف دارید ، بـه خصوص این که چهار کارت از هفت کارت شما رو بـه رو هستند. بـه عنوان مثال: کارتهایی که در دستان Player One اسـت بالا هستند – او یک کینگ و یک 10 را در دست دارد.

 

با این حال ، کارتهای چهره او پایین اسـت – بعد از خیابان چهارم ، او دارای 2 و Ace اسـت. او باید شرط بندی خود را ادامه دهد زیرا بـه نظر میرسد که او دستی عالی دارد. در صورت موفقیت بلوف او ، بازیکنانی که دست بهتری دارند ممکن اسـت جمع شوند و او می‌تواند گلدان را بدزدد.

 


مطلب مرتبط: آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک


 

حواشی کارت ها 

اگر در خیابان هفتم مقابل یک حریف با یک دست حاشیه ای «یک عدد 8 یا یک “صاف” 9» برخورد می کنید ، باید در انتها تماس بگیرید.

 

با سه کارت کم در خیابان سوم «دست اصلی خود» شرط بندی و جمع کنید.

 

ارزش دست شروع شما تا حد زیادی بـه کارتهایی که بازیکنان دیگر نشان میدهند بستگی دارد. بازی را در یک میز کامل کند نکنید.

 

در برابر یک تخته محکم ، دست را ادامه ندهید ، مگر این که 7 کارته داشته باشید.سعی کنید تخته های‌ ضعیف تر را جدا کنید.

 

اگر میتوانید بازیکن دیگری را بیرون بیاورید و 8 را جدا کنید ، در خیابان پنجم یا ششم با یک تساوی بـه 5 برسید.

 

اگر قدرت نشان داده اید «با شرط بندی / افزایش زودهنگام» حتی اگر کارت up یک کارت کم سوراخ را جفت کند ، شرط بندی کنید.

 

ورود به سایت معتبر بازی راز

بـه طور کلی شرط بندی هنگامی که سر بلند و حریف “بد میگیرد” «یک کارت را جفت میکند یا یک کارت بالا را می گیرد». در جدول کامل نباید 8 «87» اولیه را شروع کنید، برای ورود بـه سایت معتبر بازی راز کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت