آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک

آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک

بازی شرطی ورق دوراک

آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک: Durak Elite یک بازی ورق اسـت کـه در تعداد زیادی از کشور های شوروی سابق محبوب میباشد.

 

هدف شـما دراین بازی این اسـت کـه باید از شر همه ی ورق‌هایي کـه در اختیار دارید خلاص شوید.

 

در پایان بازی، آخرین بازیکنی کـه در دستانش ورق باقی بماند، Durak «دلقک» نامیده می شود

 

آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک بازی هاي‌ دورهمی جایگاه ویژه اي در شب هاي‌ مهمانی و جمع هاي‌ دوستانه دارند.

 

شـما میتوانید دیگر بازی هاي‌ ورق را نیز از این پس در مجله بخت آموزش ببینید و بـه جای بازی هاي‌ همیشگی و روتین گذشته، از هیجان جدیدی برخوردار شوید.

 

این بازی بـه 2 تا 4 نفر نیاز دارد، شـما میتوانید سایر بازی هاي‌ ورق دو نفره و بازی هاي‌ ورق چند نفره را نیز در مجله بخت و اقبال آموزش ببینید.( آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک)

 

 👙مطالب مرتبط : معرفی معتبر ترین بازی آنلاین پاسور شرطی + ترفند و راهکارهای طلایی

 

آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک

آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک

 

دوراک چیست؟

دوراک یک بازی ورق جذاب اسـت کـه 2تا6 بازیکن میتوانند در ان شرکت کنند.

 

دراین بازی باید هر چه سریعتر از شر کارت هایتان خلاص شوید. توضیحات و ویدیوی آموزشی در ادامه آمده اسـت.

موارد موردنیاز

2 تا 6 بازیکن

36 کارت «تک ها تا 6 ها»

<span”>رنک کارت

از بالا بـه پایین: تک – شاه – بی بی – سرباز – 10 – 9 – 8 – 7 – 6

<span”>پخش کردن کارت ها «دست دادن»

 

بـه هر بازیکن 6 کارت می‌دهیم. بالاترین کارت از مجموعه کارت هاي‌ باقی مانده را برمی گردانیم و بقیه کارت ها را روی ان میگذاریم.

 

خال این کارت، خال حکم در دور بازی اسـت.

<span”>هدف بازی دوراک

دراین بازی هدف این اسـت کـه آخرین بازیکنی نباشیم کـه هنوز کارت دارد.

 

آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک

دوراک چیست؟دوراک بازی پاسور است

 

👙مطالب مرتبط : آموزش ترفندهای پاسور بازی

 

نحوه بازی دوراک

در طول بازی، مهاجمان و مدافعان داریم. مدافع وقتی موفق اسـت کـه همه ی تهاجم هاي‌ انجام شده را شکست دهد. وقتی او ناموفق اسـت کـه یک حمله را نتواند یا نخواهد کـه دفع کند. نخستین مهاجم کسی اسـت کـه پایین ترین کارت خال حکم را دارد. نخستین مدافع هم بازیکن سمت چپ نخستین مهاجم اسـت.

 

یک حمله یعنی یک بازیکن یک کارت در وسط میگذارد. برای دفاع باید ان کارت را شکست داد.

 

برای اینکار باید یک کارت با رنک بالاتر در همان خال کشید. اگر کارت حمله یک کارت از خال حکم نبوده، با هر کارتی از خال حکم هم میتوان ان کارت را شکست داد.

 

اگر یک حمله با موفقیت دفاع شد، یک حمله دیگر میتوان انجام داد.

 

اما این کارت جدید باید در همان رنک کارت قبلی باشد «هم رنک با کارت حمله اول یا هم رنک با کارت دفاع». وقتی حمله به پایان رسید، بازیکن سمت چپ مدافع هم درصورت امکان میتواند حمله کند.

 

فرصت حمله کردن بـه نوبت و با چرخش ساعتگرد ادامه پیدا می‌کند «اگر با بیش از 4 بازیکن بازی میکنیم، فقط بازیکن هاي‌ سمت راست و چپ مدافع میتوانند حمله کنند».

 

برای حمله میتوان حداکثر 6 کارت حمله داشت. اگر مدافع کار رابا کمتر از 6 کارت شروع کرده، حداکثر کارت هاي‌ حمله برابر با تعداد کارت هایي اسـت کـه مدافع در شروع حمله دارد. یک حمله ممکن اسـت قبل از بازی کردن با 6 کارت حمله، تمام شود و این در صورتی اسـت کـه مهاجم نمی‌تواند یا نمی‌خواهد حمله را ادامه دهد.

 

اگر یک مدافع با موفقیت همه ی حملات را دفع کرد، او مهاجم جدید می شود. وقتی یک مدافع برنده می شود، کارت هاي‌ وسط را کنار می‌گذاریم. اگر مدافع نتواند یک حمله را دفع کند، او باید همه ی کارت هاي‌ وسط را بـه دستش اضافه کند. درضمن او نوبتش برای حمله کردن را از دست میدهد.

 

قبل از شروع حمله بعدی، هر بازیکنی کـه کمتر از 6 کارت دارد باید از بسته کارت هاي‌ باقی مانده کارت بردارد تا بازهم تعداد کارت هایش بـه شماره 6 برسد. وقتی کارت هاي‌ بسته کارت هاي‌ باقی مانده به پایان رسید، بعد از حمله بازیکنان نمی‌توانند کارت بکشند.

 

یک مدافع میتواند به رغم این کـه کارت مناسب برای دفع کردن حمله را دارد، کارتی برای دفع حمله در وسط قرار ندهد. بدین ترتیب او باید کارت هاي‌ وسط را بردارد و نوبتش را برای حمله از دست می‌دهد.

 

اما قبل از این کـه مدافع کارت ها را بردارد، بقیه بازیکنان میتوانند کارت هاي‌ حمله ممکن را اضافه کنند.

 

بـه عنوان مثال، یک بازیکن میتواند یک کارت 6 بـه کارت هاي‌ وسط اضافه کند فقط در صورتی کـه یک کارت 6 دیگر در وسط باشد.

 

باختن

آخرین بازیکنی کـه هنوز کارت دارد بازنده اسـت و باید دست دهنده بعدی باشد.

 

قوانین بازی دوراک

آموزش بازی در سایت برترین بت بعد از حمله، بازیکنان کارت میگیرند تا دوباره 6 کارت داشته باشند. اول، مهاجم اصلی باید اینکار را انجام دهد. بقیه بازیکنان هم بـه نوبت و با چرخش ساعتگرد اینکار را انجام میدهند. در نهایت مدافع اگر نیاز داشته باشد، کارت میگیرد.

 

آخرین کارتی کـه در بسته کارت هاي‌ باقی مانده میماند همان کارتی اسـت کـه اول بازی برگردانده شد و خال ان هم بـه عنوان خال حکم انتخاب شد. وقتی این کارت هم برداشته شد، رقابت برای خلاص شدن از شر کارت ها شروع می شود. آخرین بازیکنی کـه هنوز کارت دارد بازنده اسـت.

 

یک بازیکن وادار نیست حتماً حمله کند؛ حتی اگر امکانش مهیا باشد. یک مدافع وادار نیست حتماً دفاع کند؛‌ حتی اگر امکانش مهیا باشد.

 

 👙مطالب مرتبط : ترفند های میلیونی بازی شرط بندی پاسور 4 برگ ایرانی

 

آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک

قوانین بازی دوراک بازی پاسور

 

مفاهیم کلی

بازی ورق دوراک گونه هاي‌ مختلفی دارد. دراین ویدیو بازی 4 نفره را یاد میگیریم در شرایطی کـه هر نفر بـه صورت انفرادی در بازی شرکت می‌کند. در دوراک از 36 کارت استفاده میکنیم؛ از تک ها تا 6 ها در هر خال. دراین بازی کارت تک بالاترین کارت و کارت 6 پایین ترین کارت اسـت. کارت هاي‌ خال حکم بالاتر از هر کارت دیگر هستند.

 

پخش کردن کارت ها «دست دادن»

بـه هر بازیکن 6 کارت میدهیم «هر بار 1 کارت». حالا بالاترین کارت از بسته کارت هاي‌ باقی مانده را برمی گردانیم و بقیه کارت ها را روی ان میگذاریم. خال این کارت، خال حکم در دور بازی اسـت.

 

هدف

دراین بازی هدف این اسـت کـه آخرین بازیکنی نباشیم کـه هنوز کارت دارد. آخرین بازیکنی کـه هنوز کارت دارد دوراک اسـت؛ یعنی احمق! او باید دست دهنده بازی بعدی باشد.

 

نحوه بازی

بـه همان دستی برمی گردیم کـه من کارت ها را دست دادم. من کارت هاي‌ همه ی بازیکنان را برگرداندم تا همه ی را ببینید. در بازی اصلی باید کارت هایتان را از بقیه پنهان کنید. نخستین حمله را بازیکنی شروع می‌کند کـه پایین ترین کارت خال حکم را دارد؛ بازیکن شماره 4 دراین بازی.

 

در حمله، بازیکن یک کارت را در وسط قرار می‌دهد. دفاع یعنی باید ان کارت را شکست دهیم. برای اینکار باید یک کارت با رنک بالاتر در همان خال بکشیم. اگر کارت حمله از خال حکم نباشد، هر کارت خال حکم می‌تواند کارت حمله را دفع کند.

 

اگر حمله با موفقیت دفع شد میتوان یک حمله دیگر شروع کرد. ولی این کارت حمله جدید باید از همان خال کارت قبلی باشد. این جا حمله دوم بازیکن شماره 4 باید کارت 8 یا کارت سرباز باشد. وقتی حمله بازیکن شماره 4 به پایان رسید، بازیکن سمت چپ مدافع فرصت دارد حمله کند.

 

بازیکن شماره 2 باید با یک کارت هم رنک کارت هاي‌ وسط حمله کند. او با کارت بی بی پیک حمله میکند. اگر مدافع با موفقیت همه ی حملات را دفع کند، مهاجم جدید می شود. اگر مدافع نتواند یک حمله را دفع کند، باید همه ی کارت هاي‌ وسط را بردارد. درضمن او نوبتش برای حمله را از دست می‌دهد.

 

بازیکن شماره 1 در دفاع ناموفق بودو همه ی کارت هاي‌ وسط را برمی دارد. او نوبتش برای حمله را از دست می‌دهد و بازیکن شماره 2 مهاجم جدید اسـت.

 

بازیکن شماره 3 هم مدافع جدید. قبل از این حمله، هر بازیکنی کـه کمتر از 6 کارت دارد، کارت می‌گیرد تا دوباره 6 کارت داشته باشد. وقتی کارت هاي‌ بسته کارت هاي‌ باقی مانده به پایان رسید، بازیکنان نمیتوانند کارت بردارند.

آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک

بازی آنلاین هیجانی پاسور ( دوراک)

 

👙مطالب مرتبط : پورن هاب اولین کازینوی آنلاین جنسی

 

مرور قوانین

بعد از حمله اول، بقیه کارت هاي‌ حمله باید هم رنک با کارت هاي‌ وسط باشند. این جا کارت دوم حمله باید 8 یا 9 باشد.

 

وقتی بازیکن شماره 2 با یک کارت تک دفاع می‌کند، کارت حمله بعدی میتواند یک کارت 8 یا 9 یا تک باشد. در حمله، حداکثر کارت هاي‌ حمله 6 تاست.

 

اگر کارت هاي‌ مدافع کمتر از6 تاست، حداکثر تعداد کارت هاي‌ حمله برابر با تعداد کارت هاي‌ بازیکن مدافع اسـت. حمله ممکن اسـت قبل از بازی کردن با 6 کارت تمام شود. این در صورتی اسـت کـه بازیکنان مهاجم نتوانند حمله کنند یا همه ی آن ها تصمیم بگیرند کـه دیگر حمله نکنند.

 

وقتی مدافع برنده شد، همه ی کارت هاي‌ وسط را کنار میگذاریم. وقتی مهاجم اصلی نمی‌تواند حمله کند یا از اینکار صرف نظر می‌کند، بقیه بازیکنان غیرمدافع میتوانند حمله کنند. این جا بازیکن شماره 4 دیگر بـه بازیکن شماره 1 حمله نمی‌کند. حالا نوبت بازیکن شماره 2 اسـت و میتواند حمله کند.

 

آشنایی با بازی شرطی ورق دوراک 

وقتی حمله او به پایان رسید، بازیکن شماره 3 میتواند حمله کند. وقتی حمله او به پایان رسید، نوبت حمله بازیکن شماره 4 اسـت. این روند بـه نوبت و با چرخش ساعتگرد ادامه پیدا میکند تا زمانی کـه 6 حمله انجام شود یا همه ی مهاجمان از حمله صرف نظر کنند یا مدافع نتواند یک حمله را دفع کند.

 

یک مدافع می‌تواند به رغم داشتن کارت مناسب، دفاع نکند. دراین صورت او باید همه ی کارت هاي‌ وسط را بردارد و نوبت حمله اش از بین میرود.

 

اما قبل از برداشتن کارت ها، بقیه بازیکنان میتوانند کارت هاي‌ حمله ممکن را اضافه کنند.

 

بـه عنوان مثال، بازیکن شماره 3 می توانست از یک کارت خال حکم برای دفع کارت 7 گشنیز استفاده کند. اما تصمیم گرفت اینکار را نکند. بازیکن شماره 1 یک کارت 6 گشنیز اضافه میکند چون 6 یک کارت مناسب برای حمله اسـت. حالا مدافع کارت هاي‌ وسط را برمی دارد.

 

بعد از این مرحله، بازیکنان باید کارت هاي‌ جدید بگیرند تا دوباره کارت هایشان بـه شماره 6 برسد. اول مهاجم اصلی باید اینکار را انجام دهد.

 

بعد سایر مهاجمان بـه نوبت و با چرخش ساعتگرد اینکار را انجام می‌دهند.

 

در آخر هم مدافع اگر نیاز دارد اینکار را می‌کند. آخرین کارتی کـه در بسته کارت هاي‌ باقی مانده وجوددارد، همان کارت اول اسـت کـه برگرداندیم و خال ان هم خال حکم شد. وقتی این کارت هم برداشته شد، رقابت برای خلاص شدن از شر کارت ها شروع می شود. آخرین بازیکنی کـه هنوز کارت دارد، بازنده اسـت.

 

باختن

دراین بازی دو بازیکن داریم. بازیکن شماره 1 حمله می‌کند و بازیکن شماره 3 دفاع میکند. بازیکن شماره 1 با آخرین کارتش حمله می‌کند و دیگر کارتی ندارد. بازیکن شماره 3 آخرین بازیکنی اسـت کـه کارت دارد و بازنده بازی اسـت.

 

نمونه

بـه هر بازیکن 6 کارت میدهیم. بالاترین کارت از بسته کارت هاي‌ باقی مانده را برمی گردانیم و بقیه کارت ها را روی ان می‌گذاریم. خال این کارت، خال حکم دور بازی اسـت. بازیکن شماره 3 پایین ترین کارت خال حکم را دارد پس باید حمله را شروع کند. بازیکن شماره 4 نخستین مدافع اسـت.

 

بازیکن شماره 3 با کارت 7 گشنیز حمله میکند. بازیکن شماره 4 با کارت سرباز گشنیز دفاع می‌کند. کارت حمله بعدی باید یک 7 یا سرباز باشد. بازیکن شماره 3 چنین کارتی ندارد پس نوبت بازیکن شماره 1 اسـت کـه حمله کند. او با سرباز پیک حمله می‌کند. بازیکن شماره 4 با شاه پیک دفاع می‌کند. بازیکن شماره 1 دیگر حمله نمیکند. او کارت سرباز خال حکمش را نگه می دارد. بازیکن هاي‌ شماره 2 و 3 همدیگر نمیخواهند حمله کنند. کارت هاي‌ وسط را کنار می‌گذاریم.

 

حالا بازیکن هاي‌ شماره 3 و 1 یک کارت میگیرند. بازیکن شماره 4 دو کارت میگیرد.

 

او در دفاع موفق بودو حالا مهاجم اسـت. بازیکن شماره 4 با کارت 6 پیک حمله می‌کند. بازیکن شماره 1 با کارت 8 پیک دفاع می‌کند. بازیکن شماره 4 با کارت 8 گشنیز حمله میکند.

 

بازیکن شماره 1 تصمیم می‌گیرد دفاع نکند. حالا بازیکنان دیگر میتوانند کارت هاي‌ حمله مناسب را اضافه کنند. بازیکن شماره 2 کارت 8 دل را اضافه می‌کند. بازیکن شماره 1 کارت هاي‌ وسط را برمی دارد. بازیکن هاي‌ شماره 4 و 2 کارت می‌گیرند و دوباره بـه 6 کارت میرسند.

 

بازیکن شماره 1 در دفاع ناموفق بودو نوبت حمله را از دست داد.

 

حالا بازیکن شماره 2 بـه بازیکن شماره 3 حمله میکند. او در مقابل این حمله دفاع می‌کند ولی تصمیم میگیرد در مقابل حمله بعدی دفاع نکند. بقیه بازیکنان کارت حمله مناسب اضافه نمیکنند. بازیکن شماره 2 دو کارت میگیرد تا بـه 6 کارت برسد.

 

حالا بازیکن شماره 3 نمیتواند مهاجم باشد. بازیکن شماره 4 حمله می‌کند، بازیکن شماره 1 دفاع. بازیکن هاي‌ شماره 4 و 2 حمله نمی‌کنند. بازیکن شماره 3 حمله می‌کند. بازیکن شماره 1 دفاع می‌کند. هیچ حمله دیگری انجام نمی‌شود و کارت هاي‌ وسط را کنار می‌گذاریم.

 

بازیکن شماره 4 کارت می‌گیرد تا بـه 6 کارت برسد. بازیکن شماره 1 حمله بـه بازیکن شماره 2 را شروع می‌کند. بازیکن شماره 2 دفاع می‌کند اما در برابر حمله بعدی دفاع نمی‌کند. بازیکن شماره 3 کارت هاي‌ حمله مناسب اضافه می‌کند. بازیکن هاي‌ شماره 1 و 3 کارت می‌گیرند.

 

حالا کارت هاي‌ بسته کارت هاي‌ باقی مانده تمام شده اسـت. رقابت برای خلاص شدن از شر کارت ها شروع می شود.

 

بازیکن شماره 3 بـه بازیکن شماره 4 حمله می‌کند. او تصمیم میگیرد دفاع نکند. بازیکن شماره 3 کارت هاي‌ حمله مناسب اضافه می‌کند.

 

بازیکن شماره 1 بـه بازیکن شماره 2 حمله می‌کند. بازیکنان بـه این ترتیب بـه حمله و دفاع ادامه میدهند.

 

بازیکن شماره 4 حمله آخر را انجام می‌دهد. بازیکن شماره 2 هم دفاع میکند. چون دریک نوبت هردو بازیکن کارت هایشان را تمام کردند، این بازی با نتیجه مساوی بـه اتمام میرسد.

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت